Kenteken


Als RDW-erkend bedrijf verzorgt MPI-NL BV het op naam zetten van het kenteken voor u.
Tevens bestellen wij de correcte kentekenplaat.

Onderstaand aanvullende informatie over het kentekenbewijs en de kentekenplaat.

Kentekenbewijskenteken voor scooter (45 km/h)
De kentekenregistratie van de RDW en de bijbehorende procedures gaan voor het overgrote deel ook gelden voor brom- en snorfietsen. Dat betekent dat de eigenaar/houder zich moet houden aan de rechten en plichten die bij de kentekenregistratie horen. De bezitter van een kentekenbewijs moet zorgvuldig met zijn registratie en zijn kentekendocument omgaan. Om de zuiverheid en juistheid van het kentekenregister te waarborgen, gebruikt de RDW een aantal procedures voor het gebruik van het kenteken. De nieuwe procedures zijn dezelfde als die van motorrijtuigen. Denk daarbij aan tenaamstelling bij aankoop van een nieuwe brom- en snorfiets, overschrijving bij de verkoop van een brom- en snorfiets, bij schorsing en export en het aanvragen van een vervangend kentekenbewijs bij verlies, diefstal of beschadiging.
Daarnaast is iedere brom- en snorfietsbezitter wettelijk verplicht om tenminste een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. De verzekering dekt schade die de kentekenhouder, rijdend op de brom- of snorfiets, toebrengt aan anderen. Met de kentekenplicht voor brom- en snorfietsen gaat de verzekeringsplicht gelden voor de kentekenhouder van de brom- en snorfiets. Naast de verplichte WA-verzekering bestaan ook de niet-verplichte cascoverzekering voor brom- en snorfietsen en de diefstalverzekering.

Wat staat er op het kentekenbewijs?
De kentekendocumenten voor brom- en snorfietsen zien er hetzelfde uit als die van personenauto's en bevatten grotendeels dezelfde gegevens.
* Deel IA (voertuigbewijs); Hierop staan de technische gegevens van de brom- of snorfiets.
* Deel IB (tenaamstellingsbewijs); Hierop staan de naam- en adresgegevens van de eigenaar/houder. Daarnaast staat op dit bewijs ook op welke datum de brom- of snorfiets is tenaamgesteld. Het Tenaamstellingsbewijs is gelijk aan dat van personenauto’s.
* Deel II (overschrijvingsbewijs); Dit bewijs heeft u nodig bij de overdracht van het voertuig, zoals bijvoorbeeld bij verkoop.

Kentekenplaatkenteken voor snorscooter (25 km/h)

Sinds 1 september 2005 hebben ook brom- en snorfietsen een eigen kentekenplaat.
De kentekenplaat heeft een liggende uitvoering van 14,5 x 12,5 cm en een staande uitvoering van 10 x 17,5 cm.
De kentekenplaat voor bromfietsen heeft een gele ondergrond met zwarte tekens, die van snorfietsen een lichtblauwe ondergrond met witte tekens. De kentekenplaat heeft geen EU-logo, maar wel een hologram. Per bromfiets wordt één kentekenplaat verstrekt.
 
Alles wat bromt
De bromfietskentekenplaat moet u gebruiken voor alle voertuigen die onder de definitie van bromfiets vallen, dus ook bromscooters, brommobielen, fietsen met hulpmotor en elektrische steps.
De elektrische fietsen van MPI-NL BV hoeven geen kenteken want dit zijn fietsen met elektrische trap ondersteuning.


 

Logo_MPI-Mobility_klein.jpg RDW_erkend Veilig betalen met iDEAL Bovag_logo.jpg
       

   Leveringsvoorwaarden

  Disclaimer

  Copyright

  Sitemap